تصاویر اردوهای جهادی

گروه جهادی راهیان شهادت از سال ۱۳۸۸ در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی در مناطق محروم و کم برخوردار کشور شروع به فعالیت کرده و تاکنون بیش از ۴۰ کلاس درس و ۵ مسجد و ده‌ها آبرسانی را انجام داده است.
 
 اردوی جهادی  – بخش عمرانی ۱
 
اردوی جهادی –  بخش عمرانی ۲
 
اردوی جهادی پزشکی – بخش ۱
 
اردوی جهادی پزشکی – بخش ۲
 
اردوی جهادی  – بخش عمرانی ۳
 
اردوی جهادی – بخش عمرانی ۴
 
اردوی جهادی  فرهنگی  – بخش ۱
 
اردوی جهادی فرهنگی – بخش ٢