ثبت نام اردوی جهادی تابستان ۱۴۰۲ گروه جهادی راهیان شهادت

/
بسم الله الرحمن الرحیم   ثبت نام اردوی جهادی تابست…

تهیه تعداد ۲۰۰ پرس غذا و توضیع بین نیازمندان روستای جلگه و چاه هاشم

/
. بابت اطعام غدیر جمعا مبلغ۶۷۰۰ شش میلیون و هفتصد هزار تومان …
ثبت نام اردوی جهادی

همراهی و کمک مالی جهت تهیه مصالح ساختمانی اردوی جهادی نوروز ۱۴۰۲

/
برای تهیه مصالح ساختمانی اردوی جهادی نوروز ۱۴۰۲ به میزان توان و امک…

جهادگران به یاد اسماعیل احمدی در سیستان و بلوچستان

/
مسؤول گروه جهادی راهیان شهادت گفت: اردوی جهادی نوروز ۱…
ثبت نام اردوی جهادی نوروز ۱۴۰۲ گروه جهادی «راهیان شهادت»

ثبت نام اردوی جهادی نوروز ۱۴۰۲ راهیان شهادت

/
ثبت نام اردوی جهادی نوروز ۱۴۰۲ گروه جهادی راهیان شهادت آغاز شد. …