امشب شب غار حرا از روز روشن‌تر شده
امشب فضای مکه پر از جلوه‌ی کوثر شده
امشب جهان رشک جنان امشب زمین کوثر شده
امشب امین وحی حق نازل به پیغمبر شده
عید سعید مبعث، آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، مبارک
گروه جهادی راهیان شهادت