افتتاح مدرسه برکت حضرت رقیه سیستان و بلوچستان جلگه چاه هاشم

 

رژه جهادی / بهار ۱۴۰۱ سیستان و بلوچستان شهرستان دلگان / گروه جهادی راهیان شهادت

شادی و نشاط بچه های جهادی گروه جهادی راهیان شهادت بعد از اتمام و افتتاح مدرسه حضرت رقیه در منطقه ی چگردک شهرستان دلگان استان سیستان و بلوچستان