بیانیه های گروه جهادی راهیان شهادت

بیانیه گروه جهادی راهیان شهادت خطاب به رئیس جمهور منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب شکوهمند اسلامی مردمی چهل و سومین سال عمر خود را با وجود تمام فراز ها و نشیب ها پشت سر گذاشته و حتی لحظه ایی دست از حرکت به سمت قله ی تعالی بر نداشته است.

ادامه مطلب